Luontaistuotteet
LUONTAISTUOTE VAI LÄÄKE

Yleisesti ajatellaan, että mitä enemmän kasvirohdoksia tutkitaan sen parempi. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen, sillä tutkimusmenetelmät vaikuttavat ratkaisevalla tavalla tutkimuksen lopputulokseen.

Meillä on paljon yrttivalmisteita joita on käytetty vuosituhansia ravintona tai luontaislääkinnässä hyvällä menestyksellä, mutta kun tiedeyhteisöt ovat alkaneet tutkia niitä, olemme menettäneet useita erinomaisia kasvirohdoksia.

Suurin ongelma rohdosvalmisteiden tutkimisessa piilee siinä, ettei kasveja tutkita kokonaisuutena, vaan rohdoksista eristetään puhdasaineita, joita sitten analysoidaan ja tämän pohjalta määritetään kasvin soveltuvuus ravinnoksi tai lääkinnälliseen käyttöön. Kasvirohdoksen vaikutus ei kuitenkaan perustu kasvin yksittäiseen aineeseen, vaan kasvin sisältämien bioaktiivisten aineiden yhteisvaikutukseen. Kasveista eristetyt puhdasaineet voivat olla jopa myrkyllisiä, kun ne on erotettu pois luonnollisesta ympäristöstään.

Kasvirohdosten salaisuus
Kasvirohdoksissa on satoja ja jopa tuhansia kemiallisia yhdisteitä. Kasvivalmisteiden monimutkaisuus ylittää useiden totunnaisten tutkimusmenetelmien mahdollisuudet. Lisäksi monia jo vanhastaan tunnettuja lääkitseviä vaikutuksia on erittäin vaikeaa todistaa täsmällisesti. Niinpä ei tähän mennessä ole kyetty tarkasti paljastamaan esimerkiksi rohtovirmajuuren (Valeriana) eikä kärsimyskukan (Passiflora) rauhoittavan vaikutuksen salaisuutta. Yksittäisten vaikuttavien aineiden eristäminen ja tutkiminen paljastaa aina vain osan kokonaisvaikutuksesta, sillä kaikki muut kasvin ainesosat — olivatpa ne näennäisesti kuinka vähämerkityksisiä tahansa — vaikuttavat tehon tapaan, kestoon ja jopa ajankohtaan. Erityisen voimakkaasti vaikuttavien ainesosien lisäksi on kasvien vähävaikutuksisilla aineilla ja muilla kuin suoranaisesti vaikuttavilla aineilla osuutensa kasvilääkkeiden tehoon ja siedettävyyteen.

Synteettinen lääke lievittää vain oireita
Synteettisten lääkkeiden on todettu usein vain lievittävän oireita, ilman että ne korjaisivat varsinaisia syitä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kokonaisilla kasveilla tai tuoreuutteilla on paljon suurempi terapeuttinen vaikutus kuin samasta uutteesta eristetyillä yksittäisillä ainesosilla. Kasvin kokonaisvaikutus on enemmän kuin yksittäisten osien summa.

Kokonaisvaltainen terveydenhoito
Homeopatia On puolustusmekanismeja stimuloiva hoitomenetelmä, jossa laimennetuilla ”potensoiduilla” valmisteilla herätetään elimistön omat paranemismekanismit käyntiin. Fytoterapia eli kasvilääkintä kuuluu allopatian piiriin ja on osa koululääketiedettä. Yli kolmannes nykyisin käytetyistä lääkkeistä on peräisin luonnosta. Näiden vaikutus ei kuitenkaan ole enää fytoterapeuttinen, koska ne ovat eristetty pois luonnollisesta ympäristöstään. Antioksidanttihoito Tarkoittaa lääkehoitoa sellaisilla vitamiineilla, hivenaineilla, rasvahapoilla, aminohapoilla ja luonnonlääkkeillä, joilla on solun rakenteita suojaavia vaikutuksia. Luontaistuotteet Suurin osa (noin 85%) luontaistuotteista on ravintolisiä, loput 15% kasvirohdoksia, homeopaattisia ja antroposofisia valmisteita. Luontaistuotteiden käytöllä turvataan elimistölle riittävä ravintoaineiden saanti, jotta keho pystyy ylläpitämään terveyttä

Luontaistuotteiden tutkiminen
Vaatimukset luontaistuotteiden samanlaisesta tutkimisesta lääkkeiden tapaan ei ole perusteltua. Luontaistuotteiden sisältämät aineet eivät ole ihmisen elimistölle vieraita, vaan keho on tottunut niihin vuosituhansien aikana. Elimistö ei koe niitä vieraina aineina vaan pystyy hyödyntämään ne ilman vastareaktioita tai sivuvaikutuksia, toisin kuin kemialliset lääkkeet. Useat luontaistuotteet ovat silti tutkittu hyvin perusteellisesti, esim. kaksoissokko plasebokontrolloiduilla tutkimuksilla. Ei siksi, etteivätkö ne olisi turvallisia, vaan siksi että näin voidaan puolueettomasti todistaa niiden teho. Vaikka Luontaistuotteiden teho olisi todistettu tieteellisin menetelmin, Suomessa EI luontaistuotteita saa markkinoida sairauksien ehkäisyyn, hoitoon tai parantamiseen.

Luontaislääketiede tarkastelee ihmistä kokonaisuutena. Pienikin epätasapaino kehossa saattaa ajan mittaan johtaa vakavaan sairauteen. Lumipalloefektin tapaan pienet poikkeamat voivat laittaa liikkeelle biologisia mekanismeja, jotka lopulta johtavat terveyden heikkenemiseen ja kroonisiin sairauksiin. Avustamalla ja lisäämällä kehon luonnollisia parantumismekanismeja, terapeutti työskentelee kehon itse säätelevien terveysmekanismien elvyttämiseksi, eikä niitä vastaan. Tähän periaatteeseen nojautuva hoito tarjoaa huomattavasti tehokkaamman tavan saavuttaa pitkävaikutteisia tuloksia kuin mitä voidaan saavuttaa pelkällä jo syntyneiden vaurioiden hoitamisella.

Merja Lindström

Lääkelaitos joutui taipumaan
- Merkittävä voitto luontaistuotealalle

Korkein hallinto-oikeus kumosi 9.5.2007 Lääkelaitoksen päätöksen, jonka mukaan kasvirohdos Senna (Cassia angustofolia) luokitellaan Suomessa aina lääkkeeksi. Jos tuotteen vuorokausiannos sisältää Sennaa 180 mg, niin EU sääntöjen mukaan kysymyksessä on silloin ravintolisä. Lääkelaitos oli luokitellut aikaisemmin kaikki Sennaa sisältävät valmisteet lääkkeiksi riippumatta vuorokausiannoksen suuruudesta. Tämän Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä on odotettavissa, että Lääkelaitos joutuu arvioimaan uudelleen eräiden kasvirohdosten poistamista lääkeluettelon rohdosliitteestä, silloin kun niiden vuorokausiannos ei ylitä farmakologisia vaikutuksia.

Takaisin luontaistuotteet sivulle