Luontaistuotteet
AITOA VAI SYNTEETTISTÄ

Ruoasta puhuttaessa, kaikki ovat yleisesti samaa mieltä täysjyvätuotteiden paremmuudesta, verrattuna puhdistettuihin ja jalostettuihin tuotteisiin. Vitamiineissa asian pitäisi olla yhtä selkeä, mutta jostain syystä näin ei ole. Ihmiset eivät useinkaan käsitä, mitä eroa on synteettisesti tai luonnollisesti valmistetun vitamiinivalmisteen välillä. Vielä käsittämättömämpää on, että suurin osa tutkijoista ja lääkäreistäkään ei ymmärrä tätä eroa synteettisen ja luonnollisen vitamiinin välillä.

Jokainen varmasti myöntää, että hunaja on terveellisempi makeutusaine, kuin valkoinen sokeri. Kaikki myös tietävät, että täysjyväriisi on ravitsevampaa ja terveellisempää, kuin valkoinen riisi. Tätä samaa ajatusmallia seuraten voidaan varmasti todeta, että luonnollisesta raaka-aineesta saatava vitamiinivalmiste on parempi, kuin keinotekoisesti eli synteettisesti valmistettu vitamiinivalmiste.

Luonnolliset valmisteet vastaan synteettiset valmisteet
Monesti kuulee terveydenhoitoalalla olevien, ja jopa luontaishoitoja antavien henkilöiden ylistävän täysjyvätuotteiden ja raffinoimattoman ruoan terveellisyyttä, mutta vitamiinivalmisteeksi he silti suosittelevat näitä synteettisiä ja raffinoituja vitamiinivalmisteita. Kuten raffinoidusta ruoasta, on näistä raffinoiduista vitamiineistakin poistettu kaikki tärkeät oheisravintoaineet, jotka tekevät tuotteesta toimivan kokonaisuuden. Raffinoitu ruoka aiheuttaa puutoksia ja ongelmia pitkään käytettynä, samoin tapahtuu synteettisten ja raffinoitujen vitamiinivalmisteiden kanssa. Erityisesti suurina pitoisuuksina ne häiritsevät elimistön tasapainoa, aiheuttaen erialaisia puutoksia ja terveys ongelmia. Usein ne käyttäytyvät elimistössä samoin kuin lääkkeet, ne kulkeutuvat elimistöön väkipakolla, käyttäen mitä tahansa kulkureittejä. Luonnollisista raaka-aineista valmistetut vitamiinit eli ”koko ruoka valmisteet”, kuten kalanmaksaöljy, ovat puolestaan elimistölle normaalia ravintoa, jonka se käsittelee juuri oikealla tavalla.

Mitä ovat ”kokoruoka valmisteet”?
Ne ovat juuri sitä, mitä nimikin antaa ymmärtää, kokonaisesta kasvista tai ruoka-aineesta väkevöityä valmistetta. Näissä valmisteissa olevat vitamiinit eivät ole eristettyjä eivätkä ole synteettisiä. Ne ovat erittäin monimutkaisessa rakenteessa, jossa yhdistyvät erilaiset entsyymit, coentsyymit, antioksidantit, hivenaineet, aktivaattorit sekä monet muut tuntemattomat aineet, joita ei vielä ole löydetty ja jotka kaikki toimivat synergisesti, mahdollistaen tämän vitamiinikompleksin hyvän imeytymisen.

Ravintoaineita ei voida ottaa erillään tai eristettynä tästä vitamiinikompleksista, ja odottaa niiden toimivan elimistössä samoin, kuin kompleksimuodossa. Ottaa esimerkiksi auto. Auto on hieno kompleksinen kone, joka toimii hyvin, kun kaikki tarvittavat osat ovat oikeilla paikoillaan. Renkaat ovat tärkeä osa kokonaisuutta, mutta renkaita ei voida erottaa autosta ja kutsua renkaita autoksi, ei voida edes odottaa renkaiden toimivan kuten auto kokonaisuutena. Renkaat tarvitsevat moottorin, rungon ja kaiken muun ollakseen auto.

Tämä sama pätee vitamiineihin, kuten C-vitamiiniin (askorbiinihappo) tai E-vitamiiniin (delta tokoferol), joita löytyy useimmista terveyskaupan hyllyistä. Ne ovat osa kompleksia eli kokonaisuutta, joilla on tehtävänsä tässä kompleksissa. Erotettuna kokonaisuudesta, ne eivät voi yksin saada aikaan samoja vaikutuksia, kuin kokonaisuus.
Samaa autoesimerkkiä käyttäen voidaan analysoida tyypillinen monivitamiinivalmiste. Auton kokoaminen aloitetaan romuttamolta ja etsitään kaikki erilliset osat, joita tarvitaan kokonaisen auton valmistamiseen. Nämä osat heitetään kasaan (vitamiinissa kapseliin), ja odotetaan tämän kasan toimivan kuin auto. Ei siis riitä, että erilliset vitamiinit vain kootaan kapseliin, vaan niiden oikea suhde ja oheisaineet tekevät siitä vasta toimivan tuotteen.

Aivan ilmeisesti näissä on eroa. Tiede ei voi luoda elämää. Ainoastaan elämä voi luoda elämää.

Mitä ovat synteettiset ja eristetyt valmisteet?
Eristetyt ja synteettiset valmisteet eivät ole luonnollisia, niitä ei koskaan esiinny luonnossa sellaisenaan. Kun käytetään näitä yksittäisiä aineosia, varsinkin suurina pitoisuuksina, voidaan sitä verrata lääkkeiden käyttöön. Tutkimuksissa ollaan havaittu, että elimistö käsittelee näitä eristettyjä ja synteettisiä vitamiineja vierasaineina.

Sen sijaan ruokaperäisiä eli luonnollisia vitamiineja elimistö ei käsittele vierasaineina. Virtsa ei koskaan muutu kirkkaan keltaiseksi, vaikka söisit kuinka paljon lihaa tahansa (hyvä B-vitamiinien lähde). Tällaisen nopean erittymisen aiheuttaa ainoastaan elimistössä oleva vierasaine, kuten synteettinen B-vitamiinivalmiste.

Elimistö käsittelee näitä eristettyjä vitamiineja kuin lääkkeitä tai muita kemikaaleja, ja ne voivat myös aiheuttaa ongelmia, kuten lääkkeet ja kemikaalitkin. Luonto ei koskaan tuota mitään ravintoainetta eristetyssä muodossa. Ruoassa olevat ravintoaineet ovat sekoittuneet juuri määrätyllä tavalla, ja ne toimivat parhaiten tässä määrätyssä muodossa. Eristetyt ja synteettiset valmisteet tarvitsevat nämä muut ravintoaineet toimiakseen elimistössä.

Elimistön omat ravintovarastot joutuvat korjaamaan synteettisten vitamiinien oheisravintoaineiden puutteen. Tämän johdosta synteettiset ja eristetyt valmisteet voivat hetken aikaa vaikuttaa, ja sitten yhtäkkiä vaikutus loppuu. Elimistön ravintovarastot ovat tyhjentyneet, jolloin synteettisen valmisteen teho heikkenee. Pahimmillaan on vain saatu aikaiseksi monien ravintoaineiden puutostila.

Suurin osa eristetyistä vitamiineista otetaan ruoka-aineista, ja tässä prosessissa joudutaan usein käyttämään erilaisia haitallisia kemikaaleja. Nautittaessa näitä valmisteita isoina annoksina, voidaan altistua myös kemikaaleille, jos niitä ei ole riittävän hyvin poistettu lopullisesta tuotteesta. Miksi kukaan haluaisi lisätä, näillä aineilla sitä kemikaalikuormitusta, mitä saamme jo päivittäin ympäristöstämme?

Synergia ja teho
Luonnollisen vitamiinin monet eri aineosat toimivat yhdessä synergiassa. Synergia tarkoittaa, että kokonaisuus on suurempi, kuin aineosien yhteenlaskettu määrä. Ravitsemusterapeutti Judith De Cava sanoo sen parhaiten: ”Kun ryhmä vitamiiniyhdisteitä pilkotaan osiin, muutetaan fysiologisesti ja biokemiallisesti aktiivinen mikroravintoaine, kykenemättömäksi ja heikoksi kemikaaliksi, joka vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan eläviin soluihin. Synergiaa ei enää ole.”

Toisin sanoen, auto toimii paremmin alkuperäisessä muodossaan, kuin kasana yksittäisiä osia. Suurin osa ihmisistä ei ymmärrä tätä samaa ajatusmallia ravintoainevalmisteen kohdalla.

Vitamiinivalmistajat yrittävät sulloa kapseliin mahdollisimman paljon aineita, ja selittävät, että mitä enemmän aineita, sitä paremmin se auttaa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Kuten nyt tiedetään, ravintoaineiden nautittu määrä ei ole tärkeä, vaan se missä muodossa se nautitaan, ja kuinka paljon elimistö pystyy sitä hyödyntämään. Mitä suurempia määriä yksittäisiä vitamiineja nautitaan, sitä nopeammin elimistön tasapaino häiriintyy.

Tämä tarkoittaa sitä, että valmisteen tehoon vaikuttaa synergia huomattavasti enemmän, kuin ravintoaineiden pitoisuudet. Tärkeintä on siis luonnollisen aineen yhteisvaikutus, eikä yhden aineen kemiallinen vaikutus.

Ei saa unohtaa perusasioita
Valmisteista puhuttaessa helposti unohtuu terveyden ja parantumisen tärkeimmät tekijät, kuten oikeanlainen ruokavalio, liikunta, puhdistuminen, rakenne sekä henkinen terveys, joiden tulee olla kohdallaan, jotta paraneminen voi tapahtua. Mikään valmiste ei toimi yksinään, jos nämä muut asiat eivät myös ole kohdallaan.

Vaikka yllämainitut tekijät olisivatkin kohdallaan, on paljon tilanteita, jolloin valmisteiden käyttö on suositeltavaa, mutta silloin tulisi nimenomaan valita luonnollinen ”kokoruoka valmiste”. (Näitä ovat juuri aidot luontaistuotteet.)

Hyvän valmisteen löytäminen
Kun halutaan varmistua, että tuote on mahdollisimman hyvä ja toimiva, tulee ottaa huomioon seuraavia asioita:

• varmista, että tuote on mahdollisimman lähellä alkuperäistä muotoaan
• ota selvää tuotteen valmistusmenetelmistä (kasvutapa, raaka-aineen laatu, teho- ja laatutestit)
• suosi valmistajaa, jolla on tunnetusti luonnonmukaisia ja laadukkaita tuotteita, jotka toimivat hyvin

Teksti on käännetty Daniel H. Chongin kirjoituksesta mercola.com sivuilta.

Takaisin luontaistuotteet sivulle