Homeopatia
HOMEOPATIAN TOIMIVUUS TODISTETTU

Riikka Söyringin alkuperäinen käännös:

Luc Montagnier, Nobel-palkittu ranskalainen virologi, joka löysi
AIDS-viruksen, on kohauttanut tiedepiirejä puoltamalla homeo-patiaa.

Professori Montagnier toteaa: "En voi sanoa, että homeopatia sopii kaikkeen. Sen kuitenkin voin sanoa, että homeopatian käyttämä korkea laimennusaste on oikein. Korkea laimennusaste ei ole sama kuin ei-mitään, se ei tarkoita "ei vaikuttavia ainesosia". Veden rakenteet imitoivat alkuperäisiä
molekyylejä."

Montagnier on kollegoineen suorittanut kokeita, jotka vahvistavat että alkuperäisen aineen elektromagneettiset signaalit jäävät jäljelle, kun ainetta laimennetaan ja ravistellaan; elektromagneettiset signaalit siirtyvät "veden muistissa" koko liuokseen.

Montagnier on juuri ottanut vastaan työn Kiinassa, Jiaotongin yliopistossa Shanghaissa. Yliopistoa kutsutaan usein Kiinan MIT-yliopistoksi. Professori Montagnier ryhmineen keskittyy tutkimaan ilmiötä, joka yhdistää fysiikkaa, biologiaa ja lääketiedettä: DNA:n veteen tuottamia elektromagneettisia aaltoja. Tarkoitus on tutkia ilmiötä sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

"Olemme havainneet, että DNA tuottaa vedessä rakenteellisia muutoksia, jotka säilyvät vaikka laimennusaste on korkea. Meillä on laite, jolla voi mitata elektromagneettisten signaalien tuottamaa resonanssia. Näitä signaaleita tuottavat bakteerien ja virusten DNA." sanoo Montagnier.

Havainto veden kyvystä "muistaa" saattaa tuottaa aivan uudenlaisia hoitotapoja moniin yleisiin kroonisiin tauteihin.

Montagnier toteaa myös, että biolääketieteen ja lääkeyhtiöiden riippuvuus toisistaan sekä lääkeyhtiöiden taloudellisen edun vaarantava tutkimus pyritään lyttäämään koko rintaman hyökkäyksellä, ja ettei tällainen asenne ole tieteellinen.

Homeopaattisesta lääkinnästä ja sen tuottamista tuloksista on tehty vertaisarvioitua tutkimusta. Vaikka toimintamekanismia ei varsinaisesti ole tunnettu, kliinisten kokeiden tulokset allergioiden, astman, influenssan, reuman, fibromyalgian, ripulin, keskittymisvaikeuksien ja syöpähoitojen
haittavaikutusten minimoimisessa ovat olleet positiivisia.

Varsinaisia tutkimustuloksia vahvistavat potilaiden omat kokemukset homeopaattisen hoidon antamasta avusta.

Montagnierin tutkimukset saavat tukea toiselta Nobel-voittajalta. Immunologi Jacques Benveniste, joka kuoli vuonna 2004, suoritti koesarjan, joka toistettiin kolmessa eri yliopistossa. Benveniste kollegoineen käytti runsaasti laimennettuja liuoksia ja kokeili niiden tehoaerääseen valkosolun
tyyppiin nimeltä basofiili. Basofiilejä on ihmisen veressä 0-1%. Niiden läpimitta on 12-15 µm. Voimakkaasti basofiiliset epäsäännöllisen muotoiset ja kokoiset jyväset eli granulat (ø 0,5 µm) tayttävät koko solun. Tuma on useimmiten kaksilohkoinen. Granulat sisältävät hepariinia, histamiinia, ja leukotrieenejä. Granuloilla on vaikutusta esimerkiksi sileän lihaksen supistuksiin hengitysteissä.

Basofiilit aktivoituvat välittömissä (keuhkoastma) ja hitaammissa (allerginen ihoreaktio) allergisissa reaktioissa. Basofiilit ovat toiminnaltaa samankaltaisia kudosten mast-solujen kanssa. Molemmat reagoivat plasmasolujen erittämiin vasta-aineisiin ja alkavat erittää vasoaktiivisia eli verisuoniin vaikuttavia aineita. Ne kykenevät korvaamaan mast-solujen toimintaa välittömissä yliherkkyysreaktiossa migroimalla sidekudokseen. Basofiilit kykenevät ameebamaiseen liikehdintään ja fagosytoosiin vähäisessä määrin.

Vaikka tiedeyhteisö tyrmäsi, suorastaan demonisoi Benvenisten työn, Montagnier pitää Benvenisteä modernina Galileona, jonka työn merkitys selviää ahtaasti asioihin suhtautuville vasta myöhemmin. Montagnierin kanssa samoilla linjoilla on Brian Josephson, jälleen eräs nobelisti ja emeritusprofessori. Hänen mukaansa veden nestemäinen olemus on hämärtänyt monen käsityksen ja rajoittanut oikeiden kysymysten kysymistä. Ei ole todistettu, etteikö vedellä nestemäisyydestään huolimatta olisi kykyä säilyttää rakennettaan järjestyksessä yli makroskooppisten etäisyyksien.

Josephson kertoo kiinnostuneensa asiasta kuultuaan Benvenisten puhuvan eräässä konferenssissa, varsinkin koska Benvenisten esitelmä herätti niin voimakkaan vastareaktion ja vastustuksen kuulijoissa.

-Pidin vastuksen voimakkuutta täysin epätieteellisenä reaktiona ja irrationaalisena käytöksenä, muistelee Josephsson. Josephson kuvailee tiedeyhteisön vastahakoisuutta omaksua uutta tietoa En usko, vaikka näkisin-asenteeksi.

Montagnier puolestaan kertoo Science-lehden haastattelussa -On olemassa henkilöitä, jotka ovat saaneet samoja tuloksia tutkimuksissaan kuin Benveniste, mutta he eivät uskalla julkaista niitä, koska pelkäävät tiedeyhteisön taholta tulevaa intellektuaalisista terroria. Kuitenkaan kysymys ei ole pseudotieteestä, ilmiö on aivan todellinen, ja se ansaitsee lisää tutkimusta.

Myös Yoléne Thomas, Benvenisten kollega on tutkinut ominaisuutta, joka tunnetaan veden muistina.

*Skeptikkojen levittämä väärä tieto*

Moni skeptikko väittää, että ei ole olemassa tutkimusta, joka osoittaisi homeopatian toimivan, kirjoittaa Dana Ullman Huffington Post-lehdessä. Homeopatian vaikutuksista on julkaistu paljonkin tutkimusta -ottaen huomioon aiheen leimautumisen pseudotieteeksi ja rahoituksen saamisen vaikeuden- sellaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä kuin *the Lancet*, *BMJ*, * Pediatrics*, *Pediatric Infectious Disease Journal*, *Chest* ja moni muu.

Ullman arvelee EI TUTKIMUSTA -väitteiden pohjautuvan pääsosin nykyiseen systeemiin, jossa mikä tahansa mikä uhkaa lääkeyhtiöiden taloudellista ylivaltaa tai biolääketieteen filosofiaa ja maailmankuvaa, pyritään torjumaan leimaamalla se huuhaaksi tai noituudeksi.

Ullman havainnoi myös, että skeptikkojen väitteet homeopatian tehottomuudesta homeopaattisten lääkkeiden korkean laimennusasteen takia eivät perustu faktoihin. Kunniallinen ja arvostettu Indian Institutes of Technology on vahvistanut nanopartikkeleiden olemassa olon; tutkijat ovat osoittaneet TEM:in (Transmission Electron Microscopy) ja ICP-AES:in (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) kemiallisen analyysin kautta, että homeopaattisissa liuoksissa on olemassa fysikaalisia entiteettejä. Tutkijat analysoivat eri menetelmin neljästä homeopaattisista liuoksesta (pitoisuudet 30C ja 200C) ainesosia ja havaitsivat, että niitä on koko liuoksessa nanopartikkeleina.

On vedottu myös siihen, että pienillä pitoisuuksilla ei voi olla vaikutusta. Tämä on pötyä, toteaa Ullman, ja muistuttaa *hormeesi*na tunnetusta ilmiöstä, jossa pieni määrä myrkyksi tunnettua ainetta saattaa toimia lääkkeenä. Tai kuten Paracelsus, 1400-luvulla elänyt lääkäri, alkemisti ja tutkija sen sanoi - K*aikki aineet ovat myrkyllisiä; vain annos ratkaisee, onko kyseessä myrkky vai ei*.

Ullman huomauttaa, että skeptinen suhtautuminen on tarpeen, mutta sen hyödyllisyys lakkaa siinä kohtaa, kun se tappaa uteliaisuuden ja avoimen mielen.

Lähteet:
(1) Enserink M, Newsmaker Interview: Luc Montagnier, French Nobelist Escapes
"Intellectual Terror" to Pursue Radical Ideas in China. Science 24 December
2010: Vol. 330 no. 6012 p. 1732. DOI: 10.1126/science.330.6012.1732

(2) Ullman D. Homeopathic Medicine: Europe's #1 Alternative for Doctors.
http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-euro_b_402490.html

(3) Linde L, Clausius N, Ramirez G, et al., "Are the Clinical Effects of
Homoeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,"
Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

(4) Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy
highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical
Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015.

(5) Taylor, MA, Reilly, D, Llewellyn-Jones, RH, et al., Randomised
controlled trial of homoeopathy versus placebo in perennial allergic
rhinitis with overview of four trial Series, BMJ, August 19, 2000,
321:471-476.

(6) Ullman, D, Frass, M. A Review of Homeopathic Research in the Treatment
of Respiratory Allergies. Alternative Medicine Review. 2010:15,1:48-58.
http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/15/1/48.pdf

(7) Vickers AJ. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating
influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Reviews. 2009.

(8) Bell IR, Lewis II DA, Brooks AJ, et al. Improved clinical status in
fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies
versus placebo, Rheumatology. 2004:1111-5.

(9) Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., "Effect of Homoeopathic
Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia)," BMJ, 299(August 5,
1989):365-6.

(10) Jonas, WB, Linde, Klaus, and Ramirez, Gilbert, "Homeopathy and
Rheumatic Disease," Rheumatic Disease Clinics of North America, February
2000,1:117-123.

(11) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for
Childhood Diarrhea: Combined Results and Metaanalysis from Three Randomized,
Controlled Clinical Trials, Pediatr Infect Dis J, 2003;22:229-34.

(12) Barnes, J, Resch, KL, Ernst, E, "Homeopathy for Post-Operative Ileus: A
Meta-Analysis," Journal of Clinical Gastroenterology, 1997, 25: 628-633.

(13) M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention
deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo
controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub
2005 Jul 27.

(14) Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic
medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2009, Issue 2.

(15) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN.
The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies--a
systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007
Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

(16) Endler PC, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, Scherr C,
Baumgartner S. Repetitions of fundamental research models for
homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study.
Homeopathy, 2010; 99: 25-36.

(17) Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stéphane Ferris, Jean-Luc Montagnier,
Claude Lavallee, Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous
Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput
Life Sci (2009) 1: 81-90.
http://www.springerlink.com/content/0557v31188m3766x/fulltext.pdf

(18) Nobel laureate gives homeopathy a boost. The Australian. July 5, 2010.
http://www.theaustralian.com.au/news/health-science/nobel-laureate-gives-homeopathy-a-boost/story-e6frg8y6-1225887772305

(19) Davenas E, Beauvais F, Amara J, et al. (June 1988). "Human basophil
degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE". Nature 333
(6176): 816-8.

(20) Maddox J (June 1988). "Can a Greek tragedy be avoided?". Nature 333
(6176): 795-7.

(21) Josephson, B. D., Letter, New Scientist, November 1, 1997.

(22) George A. Lone Voices special: Take nobody's word for it. New
Scientist. December 9, 2006.

(23) Personal communication. Brian Josephson to Dana Ullman. January 5,
2011.

(24) Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, and Govind S. Extreme homeopathic
dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective.
Homeopathy. Volume 99, Issue 4, October 2010, 231-242.

(25) Human and Experimental Toxicology, July 2010:
http://het.sagepub.com/content/vol29/issue7/
To access free copies of these articles, see:
http://www.siomi.it/siomifile/siomi_pdf/BELLE_newsletter.pdf
sekä http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html

Takaisin homeopatia sivulle