Arkisto :: 2018
Rakenteellinen korruptio – rikkoo perusoikeuksia

Vielä muutamia vuosia sitten en olisi voinut kuvitella, kuinka korruptoitunut sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on. Kilpirauhaskiista on tuonut esiin STM:n rakenteellisen korruption, joka ulottuu hallinto-oikeuteen asti. Kun olen tutkinut asiaa, hämmästyn siitä, kuinka oikeusoppineet ovat ottaneet kantaa virkamiesten jääviyksiin jo useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, ilman mitään tuloksia.

Professori Ari Salminen Vaasan yliopistossa professori Ari Salminen on tutkinut rakenteellista korruptiota. Tutkimus oli osa hallintotieteen tutkimusohjelmaa, josta on julkaistu tieteellisiä tutkimuksia ja muita selvityksiä hyvän hallinnon ja eettisen johtamisen kysymyksistä. Tästä tutkimuksesta on mm. Vaasan yliopiston julkaisu: Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli –verkostot. (Salminen & Mäntysalo 2013).

Top 10 – Kymmenen eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua, tehtävää tai toimialaa (aakkosjärjestyksessä). Tutkimus julkaistu 4.5. 2017

  • Hoitosuositukset (Valviran rooli)
  • Julkisen sektorin henkilöstöpolitiikka (rekrytointi, virkanimitykset)
  • Kaavoitus, rakennustoimi ja rakennusala (tonttikauppa, valvonta)
  • Kuntien hankinnat ja kilpailutusprosessit (kilpailutukset puutteet)
  • Maansiirto ja louhinta
  • Oikeustoimi
  • Opetusala
  • Terveydenhoitoala (alan hankinnat, lääkeyhtiökytkökset)
  • Tuulivoima
  • Vakuutusyhtiöt (vakuutuslääkäreiden toiminta)

http://www.uva.fi/nostyle/news/piilokorruptiotutkimus/

Professori Jyrki Virolainen
Toinen kriittisiä arviota suomalaisesta oikeusistuimista antanut professori on lainkäytön emeritusprofessori ja entinen tuomari Jyrki Virolainen. Blogissaan hän käsittelee tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä ja niiden toimintaa, oikeusperiaatteita sekä ihmis- ja perusoikeuksia ja niiden merkitystä lainkäytössä.

Virolainen julkaisi vuonna 1997 kriittisen pamfletin: Korkein oikeus kriisissä. Virolainen on usein kritisoinut korkeimman oikeuden jäsenten toimimista välimiestehtävissä. Hänen kantelunsa johdosta oikeuskansleri Jorma S. Aalto totesi päätöksessään vuonna 1997, että korkeimman oikeuden suorittama jäsentensä välimiestehtävien ja muiden sivutoimien valvonta ei täyttänyt virkamieslain vaatimuksia. http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2008/10/tuomarin-esteellisyyden-selvittminen.html

Entinen oikeusasiamies Jacob Söderman 8.11. 1993
Entinen oikeusasiamies Jacob Söderman antoi eduskunnalle erillisen kertomuksen virkamiesten esteellisyyttä koskevien säännösten kehittämistarpeista jo 25 vuotta sitten. Ohessa otteita kertomuksesta. Södermanin mukaan esteellisyyskysymykset tulivat toistuvasti esille kanteluasioiden käsittelyn yhteydessä.

"Esteellisyydellä hallinnossa tarkoitetaan sitä, että virkamies on asianosaisiin tai itse asiaan sellaisessa suhteessa, että se voi saattaa hänen puolueettomuutensa vaaranalaiseksi ja että hän sen vuoksi ei saa ryhtyä asiassa toimimaan. Esteellisyyssääntelyn tarkoituksena on estää ulkopuolisten intressien vaikutus hallintotoimintaan. Sen mukaan viranomaisen toiminnan tulee olla puolueetonta ja objektiivisesti perusteltavissa. Hallintotoiminta ei saa perustua virkamiehen puolueettomuutta vaarantaviin epäasiallisiin syihin. Virkamiehen toiminnalta edellytetään julkista luotettavuutta."

Rakenteellinen korruptio on
vakava yhteiskunnallinen ongelma