Arkisto :: 2018
Rakenteellinen korruptio – rikkoo perusoikeuksia
 

Kun peilataan kilpirauhasen hoitokiistaa näiden oikeusoppineiden kannanottoihin, niin voidaan todeta, että kansalaisten oikeusturva on Jacob Södermanin ajoista entisestään huonontunut. Poliitikoilla ei näytä olevan mitään intressiä puuttua virkamiesten jääviyksiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO).

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) Petri Jääskeläisen mukaan STM:n yhteyteen perustettu PALKO on toiminut lainvastaisesti antaessaan lausunnon kilpirauhasen hoidosta. PALKO antoi lausunnon vuonna 2015 Suomen Endokrinologiyhdistys ry:n pyynnöstä. Lausunnon mukaan kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito pelkällä T3-lääkkeellä ei kuulu julkisesti rahoitettuihin hoitoihin.

Jääskeläinen vaatii STM:ltä korjaavia toimenpiteitä PALKOn lausuntoon. Lausunnosta on ollut runsaasti harmia potilaille, jotka ovat jääneet ilman tarvitsemiaan lääkkeitä. Ongelmia on tullut myös hoitaville lääkäreille, jotka ovat menettäneet oikeutensa hoitaa enää kilpirauhaspotilaita. Valvira on päätöksissään vedonnut nimenomaan kyseiseen PALKOn lausuntoon, kun Valvira on tehnyt lääkäreiden ammattioikeuden rajoituspäätöksiä.

Vaikka oikeusasiamies on käskenyt PALKOa muuttamaan kyseistä lausuntoa ja todennut lausunnon nykymuodossaan lainvastaiseksi, eivät PALKO ja STM noudata oikeusasiamiehen käskyä, vaan toimivat muina miehinä kuin mitään oikeusasiamiestä ei olisi olemassakaan.

Suomiko oikeusvaltio?
Kilpirauhasen hoitokiista on tuonut esille karmaisevalla tavalla potilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden avuttomuuden rakenteellista korruptiota vastaan. Hyvin potilaitaan hoitavat lääkärit ovat menettäneet oikeuksiaan, ja potilaat joutuvat turvautumaan ulkomaisiin tahoihin turvatakseen elintärkeät lääkkeensä. Osa potilaista on jäänyt täysin heitteille, koska heillä ei ole mahdollisuutta lähteä ulkomaille hoitoon.

Lähde: Amplia blogi
"Valvira ja rakenteellinen korruptio Käytännössä oikeusasiamiehen päätös tarkoittaa sitä, että Valviran johtajat Markus Henriksson ja Tarja Holi ovat olleet esteellisiä toimiessaan kolmoisroolissa, eli Valvirassa, Valvontalautakunnassa ja PALKOssa. Tätä kutsutaan rakenteelliseksi korruptioksi, josta on Vaasan Yliopistossa tehty tutkimus, jossa on todettu Valviran syyllistyneen rakenteelliseen korruptioon ja hallintovallan väärinkäyttöön.

Asiantuntijalääkäreiden esteellisyys

Lisäksi kilpirauhaskiistassa Valviran käyttämien asiantuntijalääkäreiden mm. Saara Metson, Pasi Salmelan ja Leena Moilasen epäillään olleen esteellisiä heidän toimiessaan kaksois-, kolmois- ja nelosrooleissa. He ovat olleet

1) julkisen terveydenhuolloin virkamiehiä vastaavassa asemassa ylilääkäreinä, he ovat toimineet samaan aikaan

2) kantelijalääkäreinä,

3) Valviran asiantuntijalääkäreinä sekä

4) kilpailevina yksityisvastaanottoa pitävinä ammatinharjoittajina. Valviran johtajista, Valvontalautakunnan jäsenistä sekä Valviran käyttämistä asiantuntijalääkäreistä on tehty rikosilmoitus."

Lähde: https://www.amplia.fi/blogi/

Poliitikoilta odotetaan nyt toimenpiteitä rakenteellisen korruption kitkemiseksi.

Erityisen pelottavan rakenteellisesta korruptiosta tekee se, että media vaikenee siitä täysin. Median tehtävä on toimia "vahtikoirana" viranomaisten toimille. Missä on suomalainen tutkiva journalismi?

Hallinto-oikeuden tuomarin esteellisyys
Lisäksi on paljastunut, että kilpirauhaskiistan käsittelyssä hallinto-oikeudessa on ollut päätöksiä tekemässä tuomari, joka on istunut lautakunnassa, joissa on käsitelty mm. kilpirauhasen hoitokiistaa. Tämä jos mikä täyttää Södermanin mainitseman rakenteellisen korruption tunnusmerkit.

Nyt käy ymmärrettäväksi, miksi lääkärit ovat hävinneet juttunsa hallinto- ja korkeimmissa hallinto-oikeuksissa, vaikka mitään juridista syytä häviölle ei lääkärien toimista ole löytynyt. Päinvastoin potilaat ovat parantuneet ja voineet hyvin ja he ovat antaneet lääkäreitä puoltavia lausuntoja oikeusistuimille.

Asiakirjojen virheellisyydet
Kummastusta on herättänyt myös se, että vaikka kaikki Valviran ja asiantuntijalääkäreiden virheelliset lausunnot on oikeusistuimiin korjattu, niin ne on jätetty tuomarien taholta täysin huomiotta, kun lääkäreille on annettu langettavia päätöksiä. Mielenkiintoista on myös se, että asiantuntijalääkäreinä on käytetty sellaisia henkilöitä, joilla ei ole itsellä mitään kokemusta kyseisestä hoidosta. Asiantuntijalääkärit ovat jopa julkisesti tuominneet kyseisen hoidon, joka saattaa heidän lausuntonsa puolueelliseksi. Lisäksi asiantuntijalääkärit ovat jättäneet huomiotta potilaiden saaman suuren avun hoidosta.

Korkein hallinto-oikeus on antanut kaikki päätöksensä kilpirauhaskiistassa ilman mitään perustelua. KHO on jättänyt perustelukohdan tyhjäksi. Onko tämä oikeusvaltion mukaista? Tällaiset KHOn päätökset pitäisi viimeistään herättää media tutkimaan asiaa tarkemmin.

Lääkäri Ville Pöntynen
Yleislääkäri Ville Pöntynen joutui samaan tilanteeseen kuin hänen kollegansa. Valvira oli tekemässä hänelle rajoituksia tai jopa sulkemassa hänen koko vastaanottoaan. Pöntynen teki rohkean päätöksen ja julkaisi blogissaan Valviralta saamiaan dokumentteja. Valviran papereista voitiin myös Pöntysen kohdalla havaita samanlaisia ristiriitaisuuksia ja jääviyksiä kuin hänen kollegoillaan. Pöntysen paljastusten jälkeen Valvira on ainakin toistaiseksi päättänyt olla puuttumatta Pöntysen lääkärinoikeuksiin. https://villepontynen.blogspot.fi/

Rakenteellisen korruption paljastaminen
Rakenteellinen korruption paljastaminen jos mikä vaatii korkeatasoista tutkivaa journalismia, ja sitä voi tarjota vain sellainen taho, jossa on käytettävissä juridisesti ja lääketieteellisesti päteviä toimittajia. Ensisijaisesti tämä tehtävä kuuluu yhteiskunnan rahoittamalle medialle kuten YLElle, vai kuuluuko sittenkään, ovatko päättäjät ja YLE liian lähellä toisiaan? Toivotaan, että mediasta löytyy taho, joka uskaltaa paljastaa tämän koko vyyhdin, sillä sen lonkerot ovat syvällä yhteiskunnassa aina poliittisiin päättäjiin asti.

Entinen ministeri Päivi Räsänen totesi 2.5.2018:
"oikeusvaltiossa ei voi olla valvomatonta poliisitoimintaa" Miten on mahdollista, että STMn alaiset virkamiehet ja oikeusistuimet voivat toimia oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti vuosikausia jatkuneessa kilpirauhasen hoitokiistassa, kenenkään valvomatta asiaa?

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ja kilpirauhaspotilaat ovat valmiit antamaan kaiken tukensa, jotta yhteiskuntaa nakertava rakenteellinen korruptio saadaan paljastettua ja kitkettyä suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä.

Kirjoittaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

 

Rakenteellinen korruptio on
vakava yhteiskunnallinen ongelma