Arkisto :: 2018
HYVE/CAM -oppaan esittely
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät
hoidot Suomessa ja Euroopassa

Suomessa käydään ajoittain kiivasta keskustelua täydentävistä hoitomuodoista. Usein keskustelussa menevät sekaisin uskomukset ja faktat. Medialla on myös vaikeuksia suhtautua näihin hoitoihin, koska media tukeutuu yleensä virallisen lääketieteen näkemyksiin. On ymmärrettävää, että jos ei ole tietoa hoitojen taustoista, niin se aiheuttaa epätietoisuutta. Suomalaisessa terveydenhuollon koulutuksessa ei ole opetusta terveyttä edistävistä, täydentävistä hoidoista.

Suomen Terveysjärjestö on julkaissut oppaan: Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa (HYVE/CAM -opas). Opas antaa ensikäden tietoa täydentävistä hoitomuodoista ja esittelee hoitoihin liittyvää tieteellistä taustaa. Oppaan avulla pyritään saamaan aikaan yhteiskunnallista keskustelua ja siirtyä vuosikymmeniä jatkuneesta vastakkainasettelusta rakentavaan vuoropuheluun.

Käypä hoito -suositukset
HYVE®/CAM -hoitoja on hyväksytty osaksi Käypä hoito -suosituksia. Hoitosuosituksissa mainitaan esimerkiksi jooga, Qigong, Tai Chi, mindfulness ja erilaiset rentoutumismenetelmät, joita käytetään mm. unettomuuden tai kiputilojen hoidossa.

Duodecim mindfulness 2016;132(20):1890-7: "Tietoinen läsnäolo, mindfulness (meditaatio), on keskittymistä, havainnoimista ja läsnäoloa nykyhetkessä, tuomitsematta. Sen avulla tapahtuvasta aikuisten kroonisen kivun, ahdistus- ja masennusoireiden sekä toistuvan masennuksen lievittymisestä ja immuniteetin kohentumisesta on vankkaa näyttöä."

Määrällisesti suurin hoitojen ryhmä Käypä hoito -suositusten osana ovat ravintolisät, joita käytetään maailmallakin osana ravitsemushoitoja ja fytoterapiaa eli kasvilääkintää. Käypä hoito -suosituksissa on useita mainintoja vitamiineista, kivennäisaineista, ubikinoni Q10:stä, omega-3-rasvahapoista, probiooteista ja kuituvalmisteista.

HYVE/CAM -opas tuo esille täydentävien hoitomuotojen periaatteita ja pitkää historiallista taustaa. Oppaassa esitellään myös laajasti tieteellisiä tutkimuksia, joita on tehty ravintolisillä ja ravintolisissä käytetyillä raaka-aineilla. Oppaassa on useita lääkäreitä ja alan ammattilaisia yliopistoista esittelemässä eri hoitoja ja terapioita.

Opas avaa keskustelua siitä, miten näitä hoitoja voitaisiin parhaiten integroida ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyödyksi kuten WHO ja EU jäsenmaitaan kehottaa.

Oppaassa käytetyt lähteet:

  • Oppaan Suomea koskevaa virallista aineistoa on kerätty mm. DUODECIMin, FIMEAn ja EVIRAn lähteistä sekä Käypä hoito -suosituksista.
  • Ravintolisien terveysväittämät on otettu EU-komission asetuksesta.
  • Lääketieteellisiä tutkimusviitteitä on otettu runsaasti mm. lääketieteellisestä PubMed -tietokannasta.
  • Hoito/terapiaesittelyt ovat kunkin terapiajärjestön laatimia. Oppaan eurooppalainen sisältö koostuu pääasiassa EUROCAM:in CAM 2020 -materiaalista.

Opas on suunnattu erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille, medialle, toimittajille, päättäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille

79-sivuisen oppaan voi lukea maksutta: www.terveysjarjesto.fi