Arkisto :: 2017
Sisäilman mikrobeista sairastuneet potilaat hoidettiin onnistuneesti T3 kilpirauhaslääkkeellä
 

Yleis- ja verisuonikirurgi Taija Sompin artikkeli Non-Thyroidal Illness Syndrome in Patients Exposed to Indoor Air Dampness Microbiota Treated Successfully with Triiodothyronine; on julkaistu 7.8.2017 arvostetussa tiedelehdessä Frontiers in Immunology, jonka Impact Factori on 6.429. Tutkimuksessa osoitettiin pitkäaikaisen homealtistuksen ja kosteusvauriomikrobien aiheuttavan kudostason kilpirauhashormonien vajausta. Tämä tutkimus antaa toivoa tuhansille potilaille, jotka ovat sairastuneet vakavasti kosteusvauriohomeista.

Kirjallisuudessa on paljon viitteitä siitä, että pitkäaikainen altistuminen kosteusvauriomikrobeille aiheuttaa monisairastavuutta, joista yksi on ns. "Kudostason kilpirauhashormonien vajaus -oireyhtymä" eli Non-thyroidal illness syndroma (NTIS). Kyseisessä tutkimuksessa raportoitiin yhdeksän, pitkäaikaisesti homeelle altistuneen potilaan sairaushistoria ja toipuminen. Kyseisillä potilailla oli mm. kroonista väsymystä, kognitiivisten toimintojen häiriöitä sekä erilaisia kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita, Thyroxin -hoidosta huolimatta.

Altistuminen kosteusvaurioituneissa rakennuksissa esiintyville VOC-yhdisteille (volatile organic compounds), kuten myrkyllisten sienien aineenvaihduntatuotteille ja homeperäisille, tulehdusta aiheuttaville yhdisteille, voivat tutkimusten mukaan johtaa useiden hormonien, kuten aktiivisen T3-hormonin kudostason puutoksiin. 1970-luvulta lähtien synteettinen esihormoni eli levotyroksiini (LT4, Suomessa Thyroxin) on ollut yleisin kilpirauhashormonien korvaushoidossa yksinään (monoterapiana) määrätty kilpirauhashormoni. On oletettu, että kudostasolla T4-hormonin muuntuminen T3-hormoniksi riittää kattamaan kudos-/elintasolla aktiivisen kilpirauhashormonin tarpeen. On kuitenkin näyttöä siitä, ettei tämä oletus päde kaikkiin potilaisiin, etenkään jos potilas on altistunut pitkäaikaisesti sisäilman homeille ja homemyrkyille.

Oireiden taustalla NTIS
Kyseinen tutkimusraportti kuvaa yhdeksän NTIS-potilaan menestyksekästä hoitoa T3-pohjaisella kilpirauhashormonilääkityksellä. Hoito perustui potilaiden tarkkaan haastatteluun, kliiniseen seurantaan sekä laboratoriotutkimuksiin, joihin sisältyivät mm. seerumin vapaa T3 (T3V), käänteinen T3 (rT3), tyreotropiini (TSH), vapaa T4 (T4V), kortisoli sekä dehydroepiandrosteroni (DHEA). T3V/rT3 -suhde laskettiin, jolla pystytään osoittamaan aktiivisen T3-hormonin ja inaktiivisen/jarruttavan T3 -hormonin välistä suhdetta eli sitä, kuinka paljon kudostasolla on käytettävissä aktiivista T3-hormonia. Normaalissa tilanteessa vapaata T3:a (T3V) tulee olla 2 – 2.5 kertaa enemmän kuin inaktiivista T3:a (rT3, reversed-T3). Lisäksi joidenkin potilaiden lisämunuaisen kuorikerroksen hormonituotantoa tuettiin hydrokortisonilla ja DHEA:lla.

Potilaiden oireet helpottuivat
Kaikki potilaat saivat myös ruokavalio- ja ravintolisäohjeistuksen. Hoidon aikana kaikkien yhdeksän potilaan kohdalla kaikissa oirekategorioissa tapahtui selvää muutosta parempaan. Niiden potilaiden kohdalla, joille jäi lieviä oireita T3-terapian aikana, altistuivat edelleen homeelle. Neljä potilasta oli ollut Thyroxin hoidon aikana pitkään sairauslomalla työkyvyttömyyden vuoksi. T3-pohjaisen hormonihoidon ja muun tukihoidon aikana kaikki potilaat pystyivät palaamaan töihin ns. "terveisiin" rakennuksiin. Homealtistuneilla NTIS -potilaiden kohdalla on huomioitava, että myös ruoan mukana tulevien homemyrkkyjen välttäminen on tärkeää.

Geneettisesti heikommin toimivan DIO2 entsyymitoiminnan huomioiminen (mm. seleenin puutos) sekä DIO2:n toimintahäiriöiden selvittäminen (DIO2 -geenitesti) on myös tärkeää, koska kyseisen entsyymin toiminta vastaa "ei-aktiivisen" T4:n muuntamisesta aktiiviseksi T3-hormoniksi. DIO2:n toiminnan vajaus vaikuttaa oleellisesti NTIS:n kehittymiselle, joka voidaan menestyksekkäästi hoitaa nimenomaan T3- hormonilääkityksellä, koska siten DIO2:n toiminnanvajaus voidaan ohittaa.


Taija Somppi
Lähde: Amplia blogi
Kilpirauhasongelmat ja T3-lääke

Luontaislääkintä -lehdessä on käsitelty useaan otteeseen kilpirauhasen hoitoon liittyviä ongelmia. Yhä enemmän on tutkimusnäyttöä siitä, että T4-hormonia (tyroksiini) sisältävät lääkkeet eivät tuo apua läheskään kaikille kilpirauhaspotilaille. On myös suuri joukko potilaita jotka kärsivät aktiivisen T3 -kilpirauhashormonin puutteesta nimenomaan kudostasolla, joka ei näy perinteisenä kilpirauhasen vajaatoimintana, jossa TSH tai T4V arvot olisivat viitealueiden ulkopuolella. Tämä seikka on aiheuttanut paljon ongelmia niille potilaille jotka tarvitsevat hoidokseen juuri T3-lääkitystä. Useat suomalaiset potilaat ovat joutuneet turvautumaan ulkomaisiin lääkäreihin, saadakseen itselleen elintärkeää lääkettä.

Homealtistuneet eivät ole suinkaan ainoa ryhmä jotka ovat saaneet apua T3-lääkkeestä. Tutkimusten ja käytännön kokemuksen kautta on havaittu, että monet masennuksesta, lapsettomuudesta, ylipainosta, fibromyalgiasta, kroonisesta väsymysoireyhtymästä, sekä sydän- ja verisuonisairauksista kärsivät ovat saaneet merkittävää apua T3-lääkkeestä.

Lääketieteessä tapahtuu usein niin, että ne lääkärit jotka ovat menestyksekkäästi alkaneet hoitamaan potilaitaan valtavirrasta poikkeavalla ja jopa mullistavalla hoitomuodolla, yritetään vaientaa ja mustamaalata. Tutkimusnäytön ja kokemusperäisen tiedon lisääntyessä nämä mustamaalaajat yrittävät ottaa kaiken kunnian itselleen. Näin on käymässä myös T3-lääkkeen kanssa. Vielä 2014 MOT-ohjelmassa endokrinologiyhdistyksen pj. Camilla Schalin-Jäntti väitti, että T3-lääkkeellä on sama vaikutus, kuin jos joisi kupin kahvia. Nyt jo useat endokrinologit ovat alkaneet määrätä potilailleen T3-lääkettä ja yrittävät saada kunnian T3-lääkehoidosta itselleen.

Merja Lindström

 
Valviran palvelulupaus 9.10.2017

Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

  • 1. Laajennamme sähköisiä palvelujamme ja helpotamme asiointia kanssamme
  • 2. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti
  • 3. Hoidamme potilas-, asiakas- ja elinympäristön turvallisuutta vakavimmin uhkaavat asiat aina ensin

Priorisoimme kaikkea lupa- ja valvontatoimintaamme sekä niihin liittyvää ohjaustamme potilas-, asiakas- ja elinympäristön turvallisuuskriteerien perusteella. Riskinarviointi ulottuu kaikkeen toimintaamme. Kehitämme riskiarviointiamme aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmiemme, myös potilas- ja asiakasjärjestöjen, kanssa.

Kilpirauhaspotilaiden näkökulmasta Valviran palvelulupaus on täynnä katteettomia lupauksia. Valvira, jos kuka on toiminnallaan vaarantanut T3-lääkkeiden saannin Suomessa. Valvira on vienyt hyviä hoitotuloksia saavilta lääkäreiltä mielivaltaisesti oikeudet hoitaa kilpirauhaspotilaita. Olen ollut Suomen Terveysjärjestön puheenjohtajana useasti yhteydessä Valviraan kilpirauhaspotilaiden hädän vuoksi, ilman mitään tuloksia. Olen lähettänyt asiasta postia ministereille ja oikeusasiamiehelle, mutta Valvira näyttää olevan valtio valtiossa joka tekee mitä lystää, eikä kukaan voi sille mitään.