Arkisto :: 2017
Kuka levittää DISINFORMAATIOTA?
 

Disinformaatiolla tarkoitetaan tietoista harhaanjohtavaa tiedottamista. Esitän tässä omia näkemyksiäni disinformaatiosta ja niiden levittäjistä. Viranomaiset ja lääketeollisuus, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ovat harrastaneet disinformaatiota terveysalaa ja kokonaisvaltaista eli funktionaalista lääketiedettä kohtaan jo vuosikymmeniä. Disinformaatio näkyy mm. siinä, että vähätellään sellaisia tutkimuksia, jotka puoltavat ravinnon, ravintolisien ja homeopaattisten valmisteiden positiivisia terveysvaikutuksia, ja suurennellaan ravintolisien ja tiettyjen ruoka-aineiden haittavaikutuksia. Tutkimusten mukaan yli puolet suomalaisista käyttää jotakin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä (HYVE) hoitomuotoja. Luulisi, että näin suurta ihmisryhmää koskeva aihe saisi mediassa paljon näkyvyyttä, näin ei kuitenkaan ole. Tätä näkymättömyyttä voidaan pitää myös yhtenä disinformaation muotona, jolloin asia yritetään vaieta.

Toisaalta, disinformaatio näkyy viranomaisten ja lääketeollisuuden vähättelevänä suhtautumisena lääkkeiden, lisäaineiden ja rokotteiden aiheuttamiin haittoihin, sen mukaan mitkä ovat heidän omat intressinsä. Viranomaiset käyttävät disinformaatiota niin taitavasti, että suuri osa kansasta ei huomaa sitä. Usein ei edes median ammattilaiset huomaa joutuneensa disinformaation levittäjäksi. Valitettavasti Suomessa on vain vähän aidosti tutkivaa journalismia. Viranomaisten disinformaatio eläin- ja maitorasvoista on hyvä esimerkki. Lukuisten tutkimusten mukaan todellinen syyllinen nykysairauksiin on liiallinen hiilihydraattien käyttö, kuten sokerin ja viljan. Tutkijat ovat väärentäneet sokeriteollisuuden etujen mukaisesti tutkimustuloksia, joissa eläinrasvoista tehtiin syyllisiä mm. sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin. Päinvastaisia tieteellisiä julkaisuja oli saatavilla vuosikymmeniä, joita rehelliset lääkärit/tutkijat esittivät viranomaisille, mutta turhaan. Myös media pitäytyi viranomaisten disinformaatiossa, eikä tutkiva journalismi saanut minkäänlaista jalansijaa.

Sen sijaan vapaa media ja some (sosiaalinen media), joita viranomaiset ja valtamedia pitävät disinformaation levittäjinä, ovat vuosikymmeniä tuoneet esiin puolueettomia rasva- ja sokeritutkimuksia. THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska teki elämäntyönsä vakuuttaakseen suomalaisille, että eläin- ja maitorasvat ovat vaarallisia. Puskalle esitettiin puolueettomia tutkimuksia rasvoista ja sokereista, mutta turhaan. Nyt Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm on joutunut myöntämään: "Me ollaan ymmärretty asiat pikkasen väärin".

Saivatko totuudenpuhujat kiitosta?
Ovatko lääkärit Taija Somppi, Antti Heikkilä tai Matti Tolonen saaneet viranomaisilta kiitosta, kun he ovat tuoneet esille puolueettomia tutkimuksia ja varoittaneet hiilihydraattien vaaroista? Eivät ole, kyseiset lääkärit on pyritty kaikin tavoin vaientamaan ja mustamaalaamaan.

Fogelholm, suola sokeria pahempi
Fogelholmin mielestä nyt suola on sokeria suurempi kansanterveysongelma. Tiedelehti Jamassa oli tutkimus (PubMed nro 21540421), joka kumoaa suolan haitat. Tutkimuksen mukaan asia on juuri päinvastoin, alhaisempi seerumin natrium ennusti korkeampaa sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta. 2011 American Journal of Hypertension ei löytänyt vahvaa näyttöä siitä, että suolan vähentäminen laskisi sydänkohtauksia, aivohalvauksia tai kuolemia ihmisillä, joilla on normaali tai korkea verenpaine. Media ei jälleen puutu viranomaisten disinformaatioon, eikä tuo näitä tutkimustuloksia kansalaisten tietoon. Pitääkö ihmisten edelleen sairastua vuosikymmenten ajan, ennen kuin totuus paljastetaan.

Rokotteiden disinformaatio
Sikainfluenssasta tiedottaminen 2009 on hyvä esimerkki disinformaatiosta. Kaikki tiedotusvälineet antoivat auliisti tilaa viranomaisten propagandalle, tutkivasta journalismista ei ollut tietoakaan. Disinformaation avulla ihmiset saatiin pakokauhun valtaan ja ottamaan huonosti tutkittu Pandemrix rokote. Pandemrix rokotuksesta narkolepsiaan sairastuneista vain pieni osa on saanut korvauksia ja muut sairastumiset on kielletty rokotteen aiheuttamiksi.

Nyt tuhkarokosta on tehty yleisvaarallinen
Esimerkki THL:n disinformaatiosta. "Tää on tyttöjen juttu". Kyseisessä hankkeessa viranomaiset kohdistavat mainoskampanjansa alaikäisiin lapsiin: "Ottamalla rokotteen saat suojaa kohdunkaulan syöpää aiheuttavaa papilloomavirusta vastaan. HPV rokote on turvallinen".

Puolueetonta näyttöä kyseisen HPV-rokotteen turvallisuudelle ei ole. HPV-rokotteen valmistaja GlaxoSmithKline (GSK) on tukenut THL:n toimintaa miljoonilla euroilla. Tällainen tukeminen ei disinformaation mukaan aiheuta ristiriitaa. Viime vuosina on ympäri maailman kantautunut huolestuttavia raportteja HPV-rokotteen haittavaikutuksista; lapsilla on alkanut ilmetä vakavia sairastumisia, mm. halvaantumisia ja muita neurologisia oireita. Missä on suomalainen tutkiva journalismi?

Disinformaatio alumiinista ja formaldehydistä
"Rokotteet sisältävät hyvin pieniä määriä apu- ja säilöntäaineita, esimerkiksi formaldehydiä ja alumiinia. Määrät ovat niin pieniä, että ihminen saa näitä aineita huomattavasti enemmän jo elinympäristöstään, esimerkiksi liikennepäästöistä, huoneilmasta, ruuasta, juomasta ja jopa äidinmaidosta."

THL käyttää vähättelevää disinformaatiota omiin päämääriinsä. On huomionarvoista, että rokotteista saatavat raskasmetallimäärät kerta-annoksena eivät ole pieniä esim. 5-8 kg painoiselle vauvalle! On aivan eri asia saada myrkkyjä kehoonsa ilman ja ravinnon kautta pieniä määriä, koska silloin kehon luonnolliset puolustus/immuunijärjestelmät pystyvät eliminoimaan paremmin elimistölle vieraita ja kuulumattomia aineita. Esimerkiksi monien rokotteiden kantaja-aineena käytetty alumiini imeytyy ruoansulatuskanavan ja suoliston kautta hyvin vähäisissä määrin, kun taas suoraan ihon läpi annosteltuna alumiini hakeutuu tutkimusten mukaan sellaisenaan keskushermostoon. Tutkimukset ovat myös vahvistaneet, että alumiinilla on yhteys Alzheimerin tautiin ja muihin hermostoa rappeuttaviin sairauksiin.

Erittäin huolestuttavaa on, että alle vuoden ikäiselle vauvalle annetaan THL:n rokotusohjelman mukaisesti useita kertoja alumiinia runsaasti sisältäviä rokotteita. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan alumiinin siedettävän saannin taso aikuisella on 1 mg/painokiloa kohti viikossa, eli 70 kg painoinen voi saada 10 mg/päivässä alumiinia ns. siedettävästi ruoansulatuskanavan (GI) kautta. Alumiini imeytyy GI-kanavasta vain noin 0.1 - 0.3 %, joten 70 kg painavan aikuisen päiväannos GI-kanavan kautta alumiinia siedettävästi voi olla keskimäärin 0.02 mg/painokiloa kohti.

3 kk ikäinen vauva saa THL:n kansallisen rokotusohjelman mukaisesti kerta-annoksena alumiinia 1 mg, joka imeytyy suoraan elimistöön! Näin ollen n. 5 kg painava vauva saa alumiinia jopa 10 kertaa suuremman annoksen kuin aikuinen.

Lähteet: Pubmed nro 11322172. Lääkeinfot: DTaP-IPV-Hib. Infanrix Polio+Hib. http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/afc080715

Suosittelen ihmisiä miettimään, mikä on heidän mielestään
disinformaatiota ja kuka sitä levittää.

Valviran harrastama disinformaatio
Kilpirauhaspotilaat ja heitä hyvin hoitaneet lääkärit ovat saaneet karvaasti kokea Valviran ja endokrinologien disinformaation kilpirauhashoidosta nousseessa oppiriidassa. Valvira on väittänyt mediassa toistuvasti potilaiden joutuneen vaaraan T3-kilpirauhaslääkkeillä, vaikka kyseisten potilaiden potilaskertomuksista ja potilaiden lausunnoista oikeusistuimille käy selkeästi ilmi, että he ovat voineet erittäin hyvin T3-lääkkeillä. Myöskään Fimean tilastojen mukaan Valviran väitteet eivät pidä paikkaansa. Valvira väittää T3-lääkkeitä vaarallisiksi, vaikka ne kuuluvat USA:n lääketurvallisuusviraston (FDA) mukaan turvallisimpien lääkkeiden luokkaan.

T3-lääkeitä ulkomailta
Valvira on vaarantanut toiminnallaan tuhansien potilaiden potilasturvallisuuden. Useat potilaat joutuvat Valviran toimenpiteiden takia hakemaan elintärkeät lääkkeensä ulkomailta, koska heitä hoitaneet lääkärit ovat menettäneet lääkkeenkirjoitusoikeutensa. Kaikilla potilailla ei tähän ole mahdollisuutta ja he ovatkin jääneet ilman lääkkeitä. Osa potilaista on joutunut jättämään työnsä, koska ovat menettäneet työkykynsä. Eräs porilainen nuori nainen on joutunut hoitokotiin, menetettyään toimivan T3-kilpirauhaslääkkeen. Suomessa on useita lääkäreitä, jotka käyttävät itse T3-lääkkeitä, myös he hakevat lääkkeensä ulkomailta, etteivät joudu Valviran hampaisiin.

Kilpirauhaskiistan puolueeton uutisointi on valitettavasti tällä hetkellä täysin vapaan median ja somen varassa.

Merja Lindström