Arkisto :: 2015
Kahvi ja melatoniini

Kuva: www.iclipart.com

Jos unihäiriöistä kärsivän henkilön sisäinen kello ei ole ns. normaalissa unijaksossa se voi johtua siitä, että maksa ei metaboloi (käsittele) lääkeaineita ja muita elimistön tuotteita normaalisti. Heikon CYP 1A1:n ja 1A2:n metabolian takia elimistöön voi myös kertyä liikaa kehon omaa unihormonia, melatoniinia. Kofeiini metaboloituu myös näiden samojen CYP1A2 ja1A1 entsyymin kautta. Usein juuri nämä henkilöt ovat addiktoituneita (riippuvaisia) kahviin tai energiajuomiin. Tämän seurauksena sekä melatoniinia, että kofeiinia alkaa kertyä elimistöön, josta seuraa, että virkeys- ja unitila niin päivällä kuin yöllä ovat molemmat huonoja. Monet ihmiset ja erityisesti nuoret kärsivät tästä ongelmasta runsaan kahvinjuonnin ja energiajuomien käytön takia.

Autistit ja melatoniini
Autistille lääkkeiden, jopa melatoniinin vaikutukset, voivat olla täysin odottamattomia ja juuri päinvastaisia mitä odotetaan. Autisti voi jäädä myös lääkeriippuvuuteen sellaiseen lääkeaineeseen joka on hänelle erittäin haitallinen. Kun lääkkeitä yritetään lopettaa, niin autisti voi saa voimakkaita ja pitkään jatkuvia riippuvuusoireita. Riippuvuusoireet ovat usein samoja kuin raportoidut haittavaikutusoireet, jopa psykoosioireita. Lisäksi on oireita jotka ovat samanlaisia kuin yleensä autismissa: yliherkkyys valolle, äänille ja hajuille, paniikkikohtaukset, hermostuneisuus ja kaikkea mikä liittyy lääkeryhmän haittavaikutuksiin Riippuvuusoireet sekoittuvat autistin muihin oireisiin, joita taas hoidetaan uusilla lääkkeillä. Autisteilla on heikko redox-status, (antioksidanttijärjestelmän heikko toiminta) joka johtaa elimistössä myrkyllisten aineenvaihduntatuotteiden kertymiseen. Parasetamolia pidetään turvallisena särkylääkkeenä, mutta autisteille ja sellaisille joiden maksan CYP 1A1:n ja CYP 1A2:n metabolia on heikko, parasetamoli voi olla erittäin myrkyllinen. DNA Health testi mittaa mm. CYP metaboliaa ja maksan kykyä poistaa myrkkyjä kehosta.

Melatoniinia tinnitukseen
Tutkimuksessa testattiin melatoniinin vaikutusta krooniseen tinnitukseen eli korvien soimiseen. Aikuisille tinnituksesta kärsiville annettiin joko 3 mg melatoniinia tai placeboa, joka ilta kuukauden ajan. Tutkimuspäätelmä oli, että melatoniini vähentää tilastollisesti merkittävästi tinnituksen voimakkuutta ja parantaa unen laatua kroonisesta tinnituksesta kärsivillä. Tehokkainta se oli miehillä, joilla ei ollut masennusta, eikä aikaisempaa tinnitus lääkitystä, heillä oli myös voimakkaampi ja molemminpuolinen tinnitus sekä melun aiheuttama tinnitus.

http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2011/09/21/could-this-relieve-the-ringing-in-your-ears.aspx

Kahvin ja energiajuomien kofeiini
aiheuttaa verisuonten supistumista ja palelua

Kofeiini estää adenosiinia ja lisää katekoliamiinien tuotantoa (adrenaliini, noradrenaliini). Adenosiini on tärkein verisuonia laajentava välittäjäaine, kun taas adrenaliini ja noradrenaliini supistavat niitä. Koska kofeiini vaikuttaa voimakkaasti kaikkien keskeisten välittäjäaineiden tasoihin, sen vaikutus on systeeminen. Paitsi keskushermostoa, sen vaikutus solun sisäiseen kemialliseen tasapainoon laajentaa sen vaikutuksen koskemaan koko kehon jokaista solua, jota kautta se muuttaa elinten toimintatapoja ja aiheuttaa oireilua, jotka perustuvat yksilöllisille perinnöllisille ja ympäristötekijöille. Siksi kahvi aiheuttaa palelua, aiheuttamalla verisuonten supistumista. Palelu lakkaa, kun lopettaa kahvin juonnin kokonaan.

Lähde: Duodecim http://tinyurl.com/mt4x43o

Merja Lindström