Arkisto :: 2011
UUTISIA MAAILMALTA

Purkkivitamiinit suojaavat syöpäkuolemilta
Turun Sanomissa 26.10.2011 julkaistu uutinen ei saanut lööppitilaa.
Lokakuussa laajasti julkisuutta saanut suomalaistutkimus ravintolisien ja kuolleisuuden yhteydestä on pahasti ristiriidassa vastaavan saksalaisen tutkimuksen kanssa. Kesäkuun lopulla Heidelbergin syöväntutkimuskeskuksessa julkaistussa tutkimuksessa on päädytty täysin vastakkaiselle kannalle. Sen mukaan purkkivitamiinien syöjillä on selvästi muita pienempi riski kuolla syöpään. Yleiseen kuolleisuuteen tutkimus ei huomannut ravintolisillä olla vaikutusta. Tämä tutkimus kesti tosin vain 11 vuotta ja seurasi noin 24 000 ihmistä. Suomalaisten tutkimuksessa koehenkilöt olivat iäkkäitä jo seurannan alkaessa. Saksalaistutkijat varoittivatkin, että niin sanottu sairaan käyttäjän vaikutus vääristää tutkimuksia. He huomasivat omassa selvityksessään, että luvut vääristyivät, jos tilastoinnissa ei otettu huomioon sitä, että osa koehenkilöistä on aloittanut ravintolisien syömisen vasta syöpädiagnoosin myötä. Sairastumisen ja ravintolisien syy-seuraussuhteita on siis vaikea tulkita. (Rami Nieminen)

27 v. aikana vitamiinikuolemia ei yhtään ja
3 miljoonaa kuolemaa reseptilääkkeistä

Uusi analyysi tilastosta, jota on kerätty 27 vuoden ajan, kertoo, että yhtään kuolemaa ei ole aiheutunut vitamiinilisien käytöstä tänä aikana. Aikaisemmin arvioitiin, että 11 ihmistä olisi kuollut tuona aikana vitamiinien yliannostukseen, mutta ei ole löytynyt mitään todistetta siitä, että mikään vitamiini olisi aiheuttanut yhtään kuolemaa. Syytöksiä on esitetty useasti, mutta näille väitteille ei ole löytynyt mitään todisteita. Sen sijaan tänä samana aikana reseptilääkkeiden käytöstä on seurannut useita miljoonia kuolemia.
http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2011/10/03/last-27-years--no-deaths-from-vitamins--and-three-million-deaths-from-prescription-drugs.aspx

Melatoniinia tinnitukseen
Tutkimuksessa testattiin melatoniinin vaikutusta krooniseen tinnitukseen eli korvien soimiseen. Aikuisille tinnituksesta kärsiville annettiin joko 3 mg melatoniinia tai placeboa, joka ilta kuukauden ajan. Tutkimuspäätelmä oli, että melatoniini vähentää tilastollisesti merkittävästi tinnituksen voimakkuutta ja parantaa unenlaatua kroonisesta tinnituksesta kärsivillä. Tehokkainta se oli miehillä, joilla ei ollut masennusta, eikä aikaisempaa tinnituslääkitystä, heillä oli myös voimakkaampi ja molempipuolinen tinnitus sekä melun aiheuttama tinnitus.
http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2011/09/21/could-this-relieve-the-ringing-in-your-ears.aspx

Mielialalääkkeen ja Aspirinin yhteiskäytöstä verenvuotoja
Lääkäreitä on kehoitettu varovaisuuteen mielialalääkkeitä määrätessään, sillä Aspirinia syövien potilaiden verenvuotoriski voi nousta jopa yli 40 prosenttia. Aspirin lisää jo yksistään vuotoriskiä, mutta selektiivinen serotoniinin takaisinotonestäjä (SSRI) lääkkeen yhtäaikainen käyttö asperiinin kanssa nostaa riskiä 42 % erilaisiin verenvuotoihin, kuten ruoansulatuskanavan verenvuotoihin ja aivoverenvuotoon sekä muihin verenvuotoihin, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa.
http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2011/09/30/new-antidepressant-warning--when-used-with-aspirin-increase-bleeding-risk-by-40.aspx

D3-vitamiinilisä auttaa tyypin 2 diabeteksessa
D3-vitamiinin puutoksen on todettu olevan osasyy tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen. D3-vitamiinilla on sekä ihmis- että laboratoriokokeissa todettu olevan vaikutusta haiman beta-soluihin sekä insuliiniherkkyyteen. Aikaisemmin on tehty tutkimuksia melko matalilla pitoisuuksilla, mutta nyt haluttiin tutkia suurten D3 pitoisuuksien vaikutusta diabetekseen. Tutkimuksessa selvitettiin D-vitamiinipuutoksesta ja insuliiniresistenssistä kärsivien henkilöiden glukoosin sietoa ennen ja jälkeen D-vitamiinilisän. Tutkittaville annettiin 4 viikon ajan 250 mikrogrammaa D3-vitamiinia ja arvot mitattiin sekä ennen, että jälkeen vitamiinilisän. Glukoosin sieto sekä insuliiniherkkyys paranivat selvästi D3-vitamiinilisän ansiosta. Tutkijoiden mukaan, testi tulisi toistaa kaksoissokkotutkimuksena, jolloin voitaisiin todistaa, miten edullisesti D3-vitamiinilisällä voitaisiin estää tai viivästyttää tyypin 2 diabeteksen puhkeamista.
http://www.greenmedinfo.com/article/vitamin-d3-supplementation-improves-insulin-sensitivity-subjects-impaired-fasting-glucose

Mikrobien tärkeä rooli terveyden ylläpitäjinä
Ihmiskehossa on noin 100 triljoonaa solua, mutta vain kymmenes niistä on ihmissoluja. Loput ovat mikrobeja, kuten bakteereja, viruksia ja hiivasoluja. Tutkijat ovat huomanneet, että tällä mikrobiologisella ekosysteemillä on tärkeä rooli terveyden ylläpitämisessä. Nykyajan elämäntyyli, johon kuuluvat antibiootit sekä liika hygieenisyys voi häiritä tämän ekosysteemin herkän tasapainon. Siitä voi olla seurauksena erilaisia sairauksia, kuten astma, allergiat, ylipaino, diabetes, autoimmuunisairaudet, syöpä ja jopa autismi. Tutkijat ovat todenneet, että tämä mikrobiologinen ekosysteemi vaikuttaa normaaliin kehitykseen, kehittää immuunipuolustusta, vakauttaa aineenvaihdunnallisia toimintoja, kuten energian säilömistä ja kuluttamista. On myös todisteita siitä, että mikrobit auttavat aivojen kehityksessä ja vaikuttavat käyttäytymiseen.
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/microbes-may-play-crucial-role-in-human-health-researchers-discovering/2011/09/24/gIQAH5lFYL_story.html

Kalaöljyn käyttö estää ja parantaa nivelreumaa
Marsuilla suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että runsaasti kalaöljyä sisältävä ravinto vähensi selvästi nivelreuman oireita ja paransi merkkiarvoja, verrattuna ryhmään, joka ei saanut kalaöljylisää. Tutkija Dr. Tarltonin mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että kalaöljy vaikuttaa taudin biokemiaan ja siksi se ei vain auta estämään tautia, vaan myös hidastaa sen etenemistä ja jopa estää nivelreuman kehittymistä. Ainoa keino, jolla tulokset voidaan varmistaa, on aloittaa kalaöljyn käyttö ihmisillä. Joka tapauksessa, marsujen nivelreuman tutkiminen on paras tapa tutkia spontaania, luonnollisesti esiintyvää nivelreumaa, ja kaikki tulokset tukevat kalaöljylisän käyttöä ihmisten nivelreumassa.
http://www.lef.org/newsletter/2011/1025_Study-Finds-Potential-for-Omega-3-Fatty-Acids-in-Prevention-and-Treatment-of-Arthritis.htm?utm_source=2011Wk43-1&utm_medium=email&utm_term=Article&utm_content=Header&utm_campaign=eNewsletter&l=0#article

Raakamaito vähentää lasten astmaa jopa 50 %!
Laajan tutkimuksen mukaan, raakamaidon nauttiminen vähentää lasten astmaa ja allergioita. On epäilty, että maidon kuumentaminen pastöroinnissa tuhoaa maidon proteiineja, joilla on tärkeä tehtävä lapsen kehittyvälle immuunipuolustukselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu tämä sama vaikutus astmaan ja allergiaan, mutta nyt on löydetty tarkemmat vaikuttavat aineosat. Suojaavat tekijät ovat niin kutsuttuja heraproteiineja maidossa, kuten BSA ja alfa-lactalbumiini.
http://www.reuters.com/assets/print?aid=USTRE78C75O20110913

Stevia, luonnollinen makeutusaine laskee verensokeria
Tutkimuksessa selvitettiin Stevian vaikutusta verensokeriin. Diabetekseen käytettävien lääkkeiden on todettu laskevan verensokeria, mutta aiheuttavan samalla liian alhaista verensokeritasoa. Tutkimus suoritettiin diabetesta sairastavilla rotilla, joiden verensokeri ja paino laskivat selvästi stevialla, mutta se ei laskenut verensokeria liian alas. Tutkimuksessa todettiin, että stevialla on elvyttävä vaikutus haiman beta-soluihin, jotka vaikuttavat verensokerin säätelyyn ja sen todettiin estävän myös alloxanin tuhoavia vaikutuksia. Alloxan tuhoaa insuliinia tuottavia soluja haimassa.
http://www.greenmedinfo.com/article/stevia-has-anti-diabetic-properties-and-compares-favorably-drug-glibenclamide-without-advers

Kivikautinen ruokavalio positiivisissa uutisissa USA:ssa
Kivikautinen ruokavalio on yksi VHH-ruokavalion muoto ja se on saanut positiivista huomiota San Fransiscossa. CBS uutiskanava on esittänyt viiden osan sarjan kivikautisesta ruokavaliosta ja siitä, miten se on parantanut monien ihmisten elämää ja terveyttä. Tämän kaltaisia uutisia kaivattaisiin myös Suomessa.
http://primalgirl.wordpress.com/2011/10/17/paleo-goes-mainstream-cbs-news-reports/11