Arkisto :: 2011
SUOMEEN TERVEYSVIESTINNÄN KIELTOLAKI

Terveyskaupat ovat jo puolivuosisataa opastaneet kansalaisia terveiden elämäntapojen pariin ja kannustaneet ihmisiä ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Omaehtoinen terveydenhoito on kustannustehokasta ja kansantaloudellisesti edullista. Evira on asiasta kuitenkin täysin eri mieltä ja se onkin tulkinnoillaan ryhtynyt rajoittamaan terveystuotteiden mainontaa ja luontaistuotealaa uhkaa nyt terveysviestinnän kieltolaki. Terveydenhuollon kustannukset ovat Suomessa yli 15 miljardia euroa ja trendi on kasvava. Sen vuoksi olisi entistäkin tärkeämpää kannustaa kansalaisia panostamaan omaan terveydenhoitoonsa jakamalla avoimesti terveystietoa.

Kieltolain aikaansaamiseksi Evira on ottamassa käyttöön kyseenalaisia toimintatapoja, jotka uhkaavat jo ihmisten sananvapautta ja ihmisten itsemääräämisoikeutta ottaa vastaan työtehtäviä. Evira aikoo kieltää mm. julkisuuden henkilöiltä ja urheilijoilta työtehtävät, joissa mainostetaan terveystuotteita. Nyt herää kysymys, kuka määrittää ketkä henkilöt ovat julkisuuden henkilöitä ja ketkä ovat sellaisia urheilijoita, joilta evätään terveystuotteiden mainostaminen? Ilmeisesti Evira perustaa julkkis/urheilu yksikön, joka määrittää julkisuuden henkilöt ja urheilijat, joita se sitten valvoo. Terveystuotteet ovat olleet monelle urheilijalle keino pitää itsensä hyvässä kunnossa ja hankkia tuloja, jotta ovat pystyneet täyspainoiseen harjoitteluun, nyt Evira vie urheilijoilta tämän tulonhankintalähteen pois. Evira on kieltänyt myös tavallisten ihmisten käytön ravintolisämainoksissa, vaikka he olisivat saaneet niistä apua.

Kenen asialla Evira?
Väistämättä herää kysymys, kenen etuja Evira on nyt ajamassa. Meillä on valtavat määrät tieteellistä näyttöä monien luontaistuotteiden terveyttä edistävistä ominaisuuksista. Otetaan esimerkiksi D-vitamiini, jolla on kiistattomat terveysvaikutukset moniin kansantauteihimme, samoin tyrnin, karpalon, mustikan ym. marjojen terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Kenen etu on olla kertomatta kansalaisille terveyttä edistävistä tuotteista?

Evira ei näytä olevan yhtään huolissaan limsa- ja karamellibisneksestä, eikä myöskään enenevästä roskaruokakulttuurista, jotka aikaansaavat ylipaino-ongelmia ja sitä kautta lisälaskua sairaanhoitokuluihin. Evira ei ole huolissaan pikaruokaketjujen lapsiin kohdistuvasta mielikuvamainonnasta, joissa lapsia houkutellaan lelujen voimalla ketjujen asiakkaiksi. Ei, Eviraa tuntuukin kiinnostavan vain rajoittaa terveystiedon levittäminen kansalaisille. Nyt alkaa näyttää jo siltä, että alkoholiakin on helpompi mainostaa kuin terveellistä ruokaa tai ravintolisiä.

Juuri kun Evira on tekemässä Suomeen terveysviestinnän kielolakia, kuin tilauksesta uutisoidaan Luomu ruoan olevan vaarallista joka tappaa ja perään Jaakko Mursu julkaisee kyseenalaisen "tutkimusyhteenvedon" vitamiinien vaarallisuudesta. Kyllä suomalaisia uutistoimistoja ja mediaa on helppo huijata, kun ei ole ammattitaitoisia journalisteja, jotka ymmärtäisivät tarkastella tutkimuksia kriittisesti. Tai ymmärtää, ettei Luomusta tule vaarallista, jos maailmassa on muutama tapaus, jossa luomusta on löytynyt haitallista bakteeria, kun samaan aikaan tehoruokittujen kanojen salmonellat ja maitotuotteiden listeriat tappavat ihmisiä tuhansittain.

Vitamiinitutkimus?
Tämä Jaakko Mursun siteeraama "vitamiinitutkimus" ei täytä vaatimattomimpiakaan tieteelliselle tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Siinä 62-84-vuotiailta naisilta kysyttiin kolme kertaa 22- vuoden aikana heidän ravintotottumuksiaan. Tieteelliset kriteerit täyttävässä tutkimuksessa olisi naiset pitänyt kaltaistaa kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen olisi saanut tutkittavia ravintolisiä ja toinen lumevalmisteita. Tässä tutkimuksessa ei tehty mitään verianalyysejä, jotta olisi nähty ravintolisien vaikutuksia vereen. Jaakko Mursun työryhmä ei selvittänyt sitä, olivatko ravintolisiä käyttäneet sairaampia – ja siksi alttiimpia kuolemaan – kuin ei-käyttäjät tai söivätkö naiset esim. kolesterolia alentavia lääkkeitä? Tiedot perustuvat siis henkilöiden omiin ilmoituksiin, eikä tutkijoilla ole todellista tietoa siitä, mitä, kuinka paljon ja kuinka kauan naiset olivat käyttäneet. Jos luontaistuoteala toisi vastaavanlaisesti tehtyjä tutkimuksia julki ja väittäisi niitä luotettaviksi naurettaisiin niille. Rokotteille ei myöskään tehdä koskaan placebo kontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia, koska silloin niiden tehottomuus ja sivuvaikutukset paljastuisivat. Miksi toimittajat eivät kiinnostu näistä tosiasioista, miksi he uskovat sokeasti rokotevalmistajia?

Evira naisyrittäjien kimpussa
Eviran toimilla on laaja-alaiset vaikutukset Terveystuotealaan. Meillä on suuri määrä vastuullisia luontaistuotealan tukkuliikkeitä ja lääketehtaita, jotka tuovat maahan tai valmistavat korkeatasoisia terveyttä edistäviä tuotteita, joita viedään myös ulkomaille. Lisäksi Terveyskaupat ovat kustantaneet henkilökunnalleen kalliit yliopistokoulutukset, joten heillä on valtava tietomäärä ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta, nyt Evira kieltää tämän tiedon levittämisen suomalaisille kuluttajille. Eviran toiminta kohdistuu naisvaltaiseen yritystoimintaan, joilla ei ole varaa palkata kalliita lakimiehiä puolustamaan oikeuksiaan. Evira onkin ajamassa suomalaiset naisyrittäjät kestämättömään tilanteeseen ja eriarvoiseen asemaan muiden EU maiden kanssa.

Opintomatkoja Ruotsiin tai Tallinnaan
Evira on mennyt jo niin pitkälle kieltolain tulkinnassa, että se on kieltänyt myös tukkukappoja kertomasta luontaistuotekauppojen henkilökunnalle ravintolisä-tutkimuksista, joissa on saatu lääkkeellisiä terveysvaikutuksia. Voi vain kuvitella minkälaiset kustannukset luontaistuotealalle tulee, kun henkilökunnan pitää lähteä ulkomaille opiskelemaan, kun Evira kieltää Suomessa terveystiedon opettamisen. Luontaistuotetukut ovat jo miettimässä koulutusten siirtoa mm. Ruotsin ja Tallinnan laivoille. Koulutukset voitaisiin aloittaa heti, kun laivat ylittävät Suomen aluevesirajan ja lopettaa taas, kun saavumme takaisin Suomen aluevesille.

Silloin, kun suomalaisille markkinoitiin EU:ta, yhtenä argumenttina oli, ettei Suomi voi jäädä pois EU:sta koska silloin se eristäytyisi muusta Euroopasta. Nyt Evira haluaa eristää suomalaiset kuluttajat ja luontaistuotealan ihmiset siitä terveystiedosta, johon muiden EU maiden kansalaisilla on oikeus. Monet Luontaisalan yritykset ovat jo joutuneet Eviran toimesta sulkemaan nettisivujaan tai poistamaan lähes kaiken terveystiedon sivuiltaan. Näiden toimien myötä luontaistuotealan on painuttava maanalle, kuten aikoinaan viinatrokareiden.

Lääketeollisuuden intressit
Julkisuudessa on jo noussut keskustelua siitä, kuinka lääketeollisuus tekee ihmisistä sairaita muuttamalla laboratoriotestien raja-arvoja saadakseen myytyä yhä enemmän lääkkeitä terveille ihmisille. Ymmärrän hyvin, että lääketeollisuus haluaa rajoittaa kaikkea terveysalan toimintaa, koska sille on tärkeää, että ihmiset sairastavat ja käyttävät paljon lääkkeitä. Mutta sitä en ymmärrä, että meidän viranomainen Evira on lähtenyt tukemaan tällaista kehitystä rajoittamalla kansalaisten terveystiedon saantia.

Tässä ovat niin isot asiat kysymyksessä, että toivon poliitikkojen nyt heräävän tutkimaan Eviran sekä muiden viranomaisten toimintaa, jotka yrittävät estää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Merja Lindström